Integritet

Integritetspolicy

 

 

PERSONUPPGIFTER OCH GDPR

INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår integritetspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

 

Behandling av personuppgifter

När du använder vår hemsida eller på annat sätt är i kontakt med oss, till exempel genom inköp av våra produkter, kommer PK-Consulting AB att behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, anledningar till varför vi samlar in uppgifterna och dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation:
PK-CONSULTING AB
Lagmansgatan 3
291 53 KRISTIANSTAD
Telefon 070 324 97 46

Syftet med vår datainsamling och vilka typer av data vi samlar in
Vi samlar och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

1. Skicka ut marknadsföringsmaterial, till exempel nyhetsbrev och information om vår verksamhet.
2. Svara på inkommande förfrågningar och genomföra affärsuppgörelser: Namn, telefonnummer, e-postadress och annan personlig information kan behövas för detta. Behandlingsändamålet är baserat på det legitima kommersiella intresset att hjälpa dig med din förfrågan.
3. Rekrytering av nya lediga platser. CV, ansökningar referenser och intyg. Behandlingen av data baseras på ditt givna samtycke.
4. För att få information om användningen av våra webbsidor använder vi cookies. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här: 
https://www.pk-consulting.se/integritetspolicy
Bearbetningen av cookies baseras på det kommersiella intresset att anpassa våra webbsidor till gagn för användarna. Vi garanterar ditt dataskydd genom att bara använda denna information för statistiska ändamål. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ.

Utlämning av personuppgifter till andra
Vi lämnar inte ut eller lämnar dina personuppgifter till andra om det inte finns någon laglig skyldighet för sådan information. Exempel som grund för offentliggörande kan vara ett avtal med dig eller rättslig grund i lagen som instruerar oss att lämna ut informationen. PK-Consulting AB använder dataprocessorer för att samla, lagra eller på annat sätt bearbeta data. I sådana fall har vi ingått databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla delar av databehandling. Från och med idag använder vi följande processer:

 Förvaringsperiod
Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt för det syfte som uppgifterna samlades in för.
Det betyder exempelvis att personuppgifter som grundas på ditt samtycke kommer att raderas om du drar tillbaka ditt samtycke.
Personuppgifter vi behandlar vid genomförandet av ett kontrakt med dig kommer att raderas när kontraktet har genomförts och alla förpliktelser enligt kontraktet samt lagliga principer har genomförts.

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter
Du har rätt att få tillgång till, rättelse och radering av dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har också rätt att få restriktioner för bearbetning, direkt invändning mot behandlingen och få rätt till dataöverförbarhet. Du kan läsa mer om omfattningen av dina rättigheter på Datainspektionens webbsidor: https://www.datainspektionen.se/
För att utnyttja eller hävda dina rättigheter måste du kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och i alla fall inom 3 månader.
Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke att kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter.

Klagomål
Om din åsikt är att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med det beskrivna sättet här eller på annat sätt som inte överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Du kan hitta information om hur du kontaktar myndigheten på deras webbsidor: https://www.datainspektionen.se/

Ändringar
Om det skulle bli en förändring av våra tjänster eller en ändring av förordningen om behandling av personuppgifter, kan detta leda till ändringar i informationen i detta meddelande. Om vi har din kontaktinformation kommer vi att göra dig medveten om dessa ändringar.

 

Insamling och använding av icke-personlig information – Cookies

Denna hemsida använder kakor. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som jag lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Jag använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.  Den insamlade icke-personliga information som min hemsida insamlar, används aktivt för att anpassa innehållet, funktionerna och eventuella annonser. Informationen används även för analys av hemsidans aktivitet. Jag använder Google Analytics, Adwords och Facebook pixel till att samla information på min hemsida. Detta för att spåra användare när de bläddrar på hemsidan, möjliggöra användning av en kundvagn på hemsidan, förbättra hemsidans användbarhet, analysera användningen av hemsidan, administrera hemsidan, förhindra bedrägerier och förbättra hemsidans säkerhet.

Insamling och anvädning av icke-personlig information – Cookies

Denna hemsida använder kakor. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som jag lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Jag använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.  Den insamlade icke-personliga information som min hemsida insamlar, används aktivt för att anpassa innehållet, funktionerna och eventuella annonser. Informationen används även för analys av hemsidans aktivitet. Jag använder Google Analytics, Adwords och Facebook pixel till att samla information på min hemsida. Detta för att spåra användare när de bläddrar på hemsidan, möjliggöra användning av en kundvagn på hemsidan, förbättra hemsidans användbarhet, analysera användningen av hemsidan, administrera hemsidan, förhindra bedrägerier och förbättra hemsidans säkerhet.
Blockera Cookies
De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel: i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”; i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookie data”. Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.
Ta bort Cookies
Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel: i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 ); i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet

Jag kopplar inte icke-personliga uppgifter såsom cookies till någon personlig information som samlas in från dig. Tredjeparts Cookieanvändning är föremål för deras egen sekretesspolicy, och jag tar inget ansvar för deras användning.