MINA TJÄNSTER

TJÄNSTER

HÄR SER NI TJÄNSTERNA JAG KAN ERBJUDA ER

Analyser

Stöd vid upprättande/uppdatering av ert strategiarbete och visionsarbete

strategiarbete

 Analyser av er verksamhet för att öka er möjlighet att styra er organisation utifrån lämpliga nyckeltal, ekonomiska samt andra nyckeltal

l

lean

Stöd vid arbete med Lean Production men även LEAN Adminstration mm

EKONOMISKA ANALYSER

Exempel på analyser som jag kan utföra till er:

 • Utredning / genomgång av segment inom exempelvis era artiklar/kunder/leverantörer mm
 • Utredning/sammanställningar inför försäljning av bolag/koncerner
 • Utredning/stöd vid Due Diligence arbete dvs vid uppköp av bolag/koncerner
 • Ekonomichef att hyra för att stärka er ekonomifunktion
 • Utveckla er analys av er resultat- och balansräkning för att optimera dessa

STÖD I ERT STRATEGIARBETE

Fungera som ett bollplank när ni vill:

 • Utveckla er vision för de kommande XX åren
 • Utveckla ert strategiarbete
 • Utveckla och strukturera ert förändringsarbete – med en metodik som kallas LEAN och som fungerar minst lika bra för försäljning, administration, inköp och konstruktion samt i konsultföretag som i producerande bolag. Även i offentligt finansierade organisationer kan detta genomföras.

Min LEAN-RESA FRÅN DECEMBER 2020 – MARS 2021

Jag var i mitten av december så pass psykiskt sjuk så att jag blev inlagd på psykiatrisk avdelning . Jag hade då under många månader flytt från livet/umgänget/hjälpen/vården under de senaste halvåret. Jag hamnade på en mycket bra avdelning på sjukhuset som jobbade med omvårdnad och samtal med patienterna.. Det gjorde mig trygg och gav mig den insikt som jag ska redogöra för på nästa sida.. En kväll så jag en måltals-tava när jag skulle ta min nattmedicin..

Min uppenbarelse / Eureka-moment

Morgonen efter jag sett den ofullständiga måltals-tavlan så skrev jag ihop dels hur en fullständig tavla borde se ut med en uppföljning på månadsbasis och om man inte är på plan – en handlingsplan för att komma på plan.

Jag föreslog också ett antal förslag till mätetal att jobba med framförallt inom Hälsa/personal-området och på patientkvalitetsområdet för att styra på andra parametrar än på att hålla budget.

Hade också en diskussion om fasta och rörliga kostnader som var ganska intressant. En av de anställda sköterskorna blev inspirerad och kommer att ta upp en del av frågorna med avdelningsledningen.

Styrningsvariabler

Områden som jag anser att man ska styra utifrån är:

 • Hälsa (Hur skapar vi en arbetsmiljö (fysikt och psykiskt som gör att medarbetarna mår bra)
 • Miljö (Arbetsmiljö men även miljö i stort)
 • Säkerhet (att personalen och kunderna är säkra)
 • Kvalitet (hur väl sköter vi vårt uppdrag – hur följer man upp återfall mm) Ger nästan alltid att en organisation är inkluderande, trevlig att arbeta på och därmed får man en förbättrad..
 • Ekonomi / effektivitet

Samarbeten

Mina samarbetspartners

OM patrik

MIN PERSONLIGA LEAN-RESA

Jag var i mitten av december så pass psykiskt sjuk så att jag blev inlagd på psykiatrisk avdelning .

Jag hade då under många månader flytt från livet/umgänget/hjälpen/vården under de senaste halvåret. Jag hamnade på en mycket bra avdelning på sjukhuset som jobbade med omvårdnad och samtal med patienterna..

Det gjorde mig trygg och gav mig den insikt som jag ska redogöra för på nästa sida.. En kväll så jag en måltals-tava när jag skulle ta min nattmedicin..